Přeskočit na obsah

Velikonoční setkání v Muzeu

Muzeum krojů a zaniklých řemesel Plzeňského kraje v Březí 35 u Žinkov vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ v sobotu 24. 3. 2018 od 14 hodin v prostorách muzea. Na programu je přednáška Ing. Tetzeliho o velikonočních zvycích, ukázky pletení košíků a malování kraslic, k prodeji zde budou i výrobky Nepomuckých kuchařinek z.s. Vystoupí zde nejen folklorní soubor Máj s dudákem, ale také šansoniérka paní Dana Matějková z Prahy.. Na místě bude občerstvení s prodejem farmářských výrobků. Vstupné je kraslice nebo velikonoční pomlázka. Od 13 do 14 h. bude možné využít svezení koňskými povozy od autobusové zastávky u kapličky v Březí do muzea.