Přeskočit na obsah

Muzeum krojů jižního Plzeňska

Výstava quiltů a textilních obrazů

Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňska

23. 10. 2021 – 9.1. 2022
Vernisáž 23. 10 ve 14.00 hod

Velikonoční setkání v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel

Muzeum krojů a zaniklých řemesel Plzeňského kraje v Březí 35 u Žinkov vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ v sobotu 24. 3. 2018 od 14 hodin v prostorách muzea. Na programu je přednáška Ing. Tetzeliho o velikonočních zvycích, ukázky pletení košíků a malování kraslic, k prodeji zde budou i výrobky Nepomuckých kuchařinek z.s. Vystoupí zde nejen folklorní soubor Máj s dudákem, ale také šansoniérka paní Dana Matějková z Prahy.. Na místě bude občerstvení s prodejem farmářských výrobků. Vstupné je kraslice nebo velikonoční pomlázka. Od 13 do 14 h. bude možné využít svezení koňskými povozy od autobusové zastávky u kapličky v Březí do muzea.

Předvelikonoční výstava v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje na téma Jarní a velikonoční výzdoba jižního Plzeňska:

Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje díky stavební firmě Trakom a truhlářství Pavel Špitzer rozšířilo svoje expozice o tři nové místnosti. Velikonoční výstava bude letos na 700 m2 v prvním poschodí objektu bývalého lihovaru v Žinkovicích. Rekonstrukce místností pro účely tematických výstav reprezentují nejen aktivitu a odbornost, ale také mnoho osobních zásluh panů Václava Šolara a Pavla Špitzera a jejich kolektivů. Návštěvníci nově uvidí vybavení selské jizby z  18. a 19. století z okolí Plzeňska, výstavu šicích strojů, expozici Skašovských hraček a expozici nářadí a zemědělských strojů. Dále zde je k vidění replika Žinkovského náměstí i kostela z perníku, který je vystaven na ploše 2,10 x 2,90 m. Na jeho výrobě se podílely paní Hana Jandíková, Milada Turečková, Alena Böhmová, Jitka Vopalecká, Marie Knedlíková, Jaroslava Štěpková, Miloslava Nováková, Irena Šrámková, Jitka Lásková, Libuše Niemkiewiczová, Daniela Puchtová, Ludmila Šetelíková. Během roku obyvatelé z Neuraz, ze Žinkov, Kokořova a spolek Nepomucké kuchařinky dodali různé exponáty k obohacení expozic tohoto muzea. Zejména děkujeme paní Haně Jandíkové ze Žinkov za Žinkovský kroj a paní Barboře Jirákové ze Štěnovického Borku za Spálenopoříčský kroj . Paní Šárka Třísková z Březí doplnila stávající slaměný betlém o dvě figuríny Panny Marie a Sv. Josefa a o jednoho rohatého skopce ze slámy. Také žáci ZŠ, školní družiny a MŠ v Žinkovech poskytli svoje výrobky velikonoční výzdoby. Rozšířila se také sbírka zemědělských strojů poháněných lidskou nebo koňskou silou. Tyto exponáty vesměs renomujeme a od pátku 7. 4. 2017 do úterý 18. 4. 2017 budou k vidění v prostorách dvora před Muzeem. Šárka Třísková v Březí doplnila stávající slaměný betlém o dvě figuríny Panny Marie a sv. Josefa a o jednoho rohatého skopce ze slámy.

Muzeum krojů jižního Plzeňska

Blíží se Velikonoce roku 2017, a tak můžeme bilancovat, co se nám v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje od minulých Velikonoc povedlo. Loňská velikonoční výstava s programem byla ve dvou dnech navštívená sto šesti diváky. Tehdy byly jako vstupné pomlázka nebo kraslice. Domnívám se, že ukázky malování kraslic a výroba košíků z proutí návštěvníkům umožnily ověřit si i vlastní zručnost.
Na podzim 2016 jsme vydali a prezentovali knihu Kroje Plzeňského kraje, v prosinci v Muzeu krojů vystoupil na adventní výstavě folklorní soubor Máj z Blatnice i s dudákem. V průběhu celého roku 2016 Muzeum krojů navštívilo na dva tisíce návštěvníků, většinou ve dnech, kdy počasí nepřálo turistickým výletům. Od začátku letošního roku jsme adaptovali čtyři místnosti prvního poschodí lihovaru tak, že bude již od března sloužit pro další expozice muzea. 8. 4. 2017, tedy týden před Velikonocemi, budou ve 14 hodin nové prostory slavnostně otevřeny velikonoční výstavou a vystoupením folklorního souboru Máj. Současně bude k vidění perníková replika žinkovského náměstí s kostelem na ploše 2,80 x 2,10 metrů, kterou vyrobily ženy z Žinkov pro Vánoce 2016, a betlém ze slámy, jež bude doplněn o další dvě slaměné figury. Expozice se rozšířila o skašovské hračky a také o některé stroje a zařízení pro zemědělskou výrobu z období, kdy byla na polích a lukách využívaná především lidská a zvířecí síla. Letošní vstupné na velikonoční výstavu bude opět pomlázka nebo kraslice.
S potěšením konstatuji, že řada místních obyvatel v průběhu roku poskytla muzeu věnováním nebo zápůjčkou celou řadu exponátů. Současně s provozem muzea chci upozornit na to, že prakticky celá rekonstrukce 1. poschodí a sklepů byla provedena firmou Trakom ze Žinkov. Majitel firmy a jeho zaměstnanci odvedli díky svému osobnímu zaujetí obrovský kus práce a patří jim velký dík.
Ing. Jiří Tetzeli, Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje

Nové expozice muzea

Ve dvoře Žinkovicích bylo v roce 2014 otevřeno v 1. patře Muzeum krojů jižního Plzeňska a nyní se připravuje v dalších místnostech bývalého lihovaru expozice zaměřená na zaniklá řemesla a Velikonoční a Vánoční zvyky nejen jižního Plzeňska.
Tímto oslovujeme obyvatele Žinkovska, zda-li by nezapůjčili nebo nevěnovali pro muzeum některé produkty domácí výroby, jako jsou kraslice (tradiční i netradiční), pomlázky, košíkářské produkty, betlémy a nebo ozdoby a výzdobu – jarní, velikonoční, adventní, vánoční.
Rádi bychom v průběhu měsíce února a března do připravených místností tyto dary a zápůjčky, včetně jmenovek dárce nebo zapůjčovatele s krátkým příběhem o darovaném výrobku nainstalovali.
Slavnostní otevření nové expozice chystáme na popeleční středu 23. 3. 2016 od 16 hodin s tím, že vstupné bude jedna kraslice nebo pomlázka na osobu.
Exponáty spolu se jmenovkou dárce nebo zapůjčovatele, ev. s příběhem vztahujícím se k výrobě exponátu, převezme v pracovní době zaměstnankyně farmy Olšovka ve dvoře Žinkovice, nebo je možné je zanechat v infocentru v Žinkovech a nebo v infocentru v Nepomuku. Předem děkujeme za Vaši spolupráci.

Muzeum krojů jižního Plzeňska

Soukromá expozice krojů nabízí, jako jediná v Plzeňském kraji, čtyřicet krojů z Horního i Dolního Chodska, z Postřekova a Mrákovska, z oblasti Kasejovic a Blatné, Plzeňska, Chotíkova, Litic, Plas, Kralovic a Chotěšovska a také více než dvacet dobových oděvů a uniforem, které se nosily na zámcích Zelená Hora, Žinkovy, Újezd a Lnáře.

V muzeu si např. prohlédnete křížový kroj do kostela pro vdanou ženu, můžete porovnat ženské svatební kroje z různých oblastí, uvidíte ženský sváteční zimní kroj, adventní či velikonoční kroj a také mužské kroje, jak pro svobodné mládence, tak pro ženaté muže. Dále je zde expozice zaniklých a zanikajících řemesel (kolářství, formanství, bednářství, košíkářství…).

Muzeum najdete na trase Naučné stezky Olšovka – poznávání přírody a historie.