Připouštění klisen

Plemenní hřebci

Majitel klisny je povinen před prvním připuštěním předložit veterinární osvědčení o vyšetření klisny na CEM (infekční metritidu) s negativním výsledkem. Platné očkování proti chřipce dle vakcinačních schémat a vyšetření krve na infekční anémii koní – AIE s negativním výsledkem na Cooggins test, které nesmí být starší než dva roky zpět. Dále požadujeme doklad o vyšetření krve na EVA – virovou arteritis s negativním výsledkem, ne starší 6 měsíců. Bez splnění těchto podmínek nemůže být klisna připuštěna.

Pro aktuální nabídku plemenných hřebců nás kontaktujte.

Podmínky připouštění:

  • Základní připouštěcí poplatek za vybraného hřebce je hrazen ve výši 5.000 Kč.
  • V případě ustájení Vaší klisny cena za 1 krmný den / 100 Kč.
  • Pro objednání připouštění, volejte vždy min. 1 den předem tel.: +420 604 296 204